Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

 Formålet med NMSK- ordninga er å stimulere til auka verdiskaping i skogbruket samtidig som miljøverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminne i skogen blir ivaretatt og vidareutvikla.

Det kan søkjast tilskot til:
 
-Skogkultur
-Vegbygging
-Miljøtiltak i skog
-Taubane, hest o.a.
-Andre tiltak i skogbruket
 
Har du spørsmål om NMSK, ta kontakt med skogbrukssjefen på tlf. 464 11 024, eller e-post post@stranda.kommune.no

Kontakt

Asle Konnerth
Skogbrukssjef
46411024

Kart