Søknadsfrist for barnehage og SFO er 1. mars 2024

07.02.2024 10.44
Infoark frå NKF
Tittel Publisert Type
13 Tilbygg til bustad rev mai 2021

05.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13+Tilbygg+til+bustad+-+rev+mai+2021.pdf
26 Solenergianlegg rev mai 2021

05.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 26+Solenergianlegg+rev+mai+2021.pdf
27 Basseng rev februar 2021

05.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27-Basseng+rev+februar+2021.pdf
Bruksendring 2016

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bruksendring+2016.pdf
Bygge sjølv - Mindre byggearbeid på bebygd eigedom 2015

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bygge+sjølv+-+Mindre+byggearbeid+pa+bebygd+eigedom+2015.pdf
Byggeplanar kva er friteke og kva må du søkje om 2016

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Byggeplanar+kva+er+friteke+og+kva+må+du+søkje+om+2016.pdf
Dispensasjon 2015

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Dispensasjon++2015.pdf
Driftsbygningar 2016

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Driftsbygningar+2016.pdf
Einebustad og fritidsbustad 2016

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Einebustad+og+fritidsbustad+2016.pdf
Etablering av ny leilighet i eksisterende bygg 2016

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Etablering+av+ny+leilighet+i+eksisterende+bygg+2016.pdf
Fasadeendring 2016

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fasadeendring+2016.pdf
Garasje, bu ol 2016

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Garasje,+bu+ol+2016.pdf
Gjerde og levegg 2016

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gjerde+og+levegg+2016.pdf
Kva må være i orden 2015

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kva+må+være+i+orden+2015.pdf
Nabovarsel - innhald og varslingsmåtar 2015

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nabovarsel+-+innhald+og+varslingsmåtar+2015.pdf
Situasjonsplan 2015

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Situasjonsplan+2015.pdf
Skilt og reklame 2016

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skilt+og+reklame+2016.pdf
Større bygg 2016.pdf

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Større+bygg-2016.pdf
Støttemur 2016

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støttemur+2016.pdf
Teikningar - kva vert krevd 2015

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Teikningar+-+kva+vert+kravd+2015.pdf
Veranda, balkong og terrasse revidert

01.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15+Veranda+balkong+og+terrasse+2.rev+mai+2021.pdf