Helsestasjon for barn 0-5 år

 

Alle barn blir jamnleg innkalt til konsultasjonar på helsestasjonen.

Samtalane foregår individuelt eller i gruppe. I tillegg til det vanlege programmet, gir vi tilbod om ekstra besøk for å få råd og veiledning frå helsesjukepleiar.

Nyttige nettsted, filmar og brosjyrer:

Barnevaksinasjonsprogrammet – informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet

Helse Norge – Oversikt over kva vaksiner du har fått, timeinnkalling/avbestilling til fastlege, reiserekning, kjernejournal, kven er din fastlege, reseptar m.m.

Helsedirektoratet – Nasjonale rettningslinjer, lovtolkninger m.m.

Bufdir – familie og oppvekst, barnevern, fosterheim m.m. Familiekvardag

Matportalen – anbefalingar innan mat, spedbarnernæring, ernering for gravide m.m.

Ammehjelpen

Se, barnet ditt snakker til deg – film og informasjon om barnets utvikling i spedbarnsalderen

Barnas bevegelsesutvikling

Eksem ho barn

 

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Når?

Kva?

Rett etter fødsel

Heimebesøk av jordmor innan 48 timar etter at de kjem heim og av

helsesjukepleiar innan 10 dagar

Orientering til føresette (PDF, 77 kB)

 Brosjyrer :

Trygt sovemiljø

Barnas miljø og sikkerhet 0-6 mnd

Barnevaksinasjonsprogrammet

Når barnet ditt har feber​​​​​​​

Er barnet ditt alvorlig sjukt? (PDF, 111 kB)

8 tema for godt samspel

Røykfri barndom

Mat og måltid for spedbarn

Vitamintilskudd til spebarn

Amming

Film:

I trygge hender - film

In safe hands - movie

Se, barnet ditt snakker til deg – film og informasjon om barnets utvikling i spedbarnsalderen

4 veker etter fødsel (gruppe eller individuell)

Kontakt med helsesjukepleiar på helsestasjonen

Brosjyre:

Alle barn får øyrebetennelse

Trygge val for barn og miljø

Når eg vert so sint at eg nesten sprekk

6 veker etter fødsel

Kontakt med helsesjukepleiar og lege. Vaksine

2 mnd etter fødsel

Kontakt med helsesjukepleiar

Gode råd om barn og søvn

3 mnd etter fødsel

Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine

4 mnd etter fødsel

(gruppe)

Kontakt med helsesjukepleiar og fysioterapaut

Mat og måltid for spedbarn

Se hva jeg ser

5 mnd etter fødsel

Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine

6 mnd etter fødsel

Kontakt med helsesjukepleiar og lege

Gratis tannkost til alle barn.

Brosjyre:

Puss, puss frå fyrste tann

Barnas miljø og sikkerhet 6 mnd- 2år.

7-8 mnd etter fødsel

(gruppe)

Kontakt med helsesjukepleiar.

Brosjyre:

Plantat og forgiftningar

Slik kan du unngå forgiftningar

Førebygging av forgiftningar

10 mnd etter fødsel

Kontakt med helsesjukepleiar.

12 mnd etter fødsel

Kontakt med helsesjukepleiar og lege. Vaksine

15 mnd etter fødsel

Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine

2 år etter fødsel

Kontakt med helsesjukepleiar og lege

Barnas miljø og sikkerhet 2-4 år

Kropp og utforsking - 2 år

4 år etter fødsel

Kontakt med helsesjukepleiar.

Barnas miljø og sikkerhet 4-6 år

Kropp og utforsking - 4 år