Kostar hjorten meir enn han smakar?

Stranda kommune har i ei årrekkje vore med på å finansiere forskingsprosjektet ”Kostar hjorten meir enn han smakar?” No ligg del 1 av rapporten føre. 

Publisert av Eldar. Sist endra 22.11.2016

Hovudmålsetjinga med prosjektet ”Kostar hjorten meir enn han smakar?” var å utvikle metodar for å berekne inntekter og utgifter som hjorten representerer for den enkelte grunneigar, og samla innafor eit avgrensa område (storvald). 

Kontakt

Asle Konnerth
Skogbrukssjef

Kart