Jakttid for hjort, elg og kanadagås

 Fastsett jakttid for hjort, elg og kanadagås i Møre og Romsdal

Jakttid for hjort er frå 1. september til 23. desember og det gjeld alle kommunar i Møre og Romsdal.

Etter den regionale høyringa i mai i år, er det no fastsett nye jakttider for artane hjort, elg og kanadagås i Møre og Romsdal gjennom forskrift 2012-06-19 nr. 559

Kontakt

Asle Konnerth
Skogbrukssjef
46411024