Søknad Tiltak beiteområde

Søknader på Tilskott til beiteområde skal sendast digitalt

Du loggar inn på ID-Porten Altinn:

Søk etter skjemaet her:
https://www.altinn.no/sok/?q=Tiltak%20i%20beiteomr%C3%A5de&context=schema

 

og start utfylling:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen sin sakshandsamar skal handsame søknaden, utarbeide og godkjenne vedtak, og utbetale tilskott gjennom denne løysinga sakshandsamarsystemet Agros.

Søkjarar vil få vedtaksbrev i sin innboks i Altinn, eller til sikker digital post (E-boks, Digipost) dersom søkjaren er ein privatperson.