Tilskottsordningar

 Her finn du linkar til tilskottsordningar innan
-Produksjonstillegg i landbruket
-RMP
-SMIL
-Drenering/grøfting
-Organisert beitebruk
-Tilskot til tiltak i beiteområde
-Utsiktsrydding
-Verdsarv

Produksjonstillegg i landbruket:


Altinn
Fylkesmannen
 

RMP:

Fylkesmannen
Drenering/grøfting

Organisert beitebruk:

Fylkesmannen

Tilskot til tiltak i beiteområde:

Fylkesmannen

Utsiktsrydding:

Fylkesmannen

Verdsarv:

Norsk Fjordsenter
Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv 

Kontakt

Inge Bjørdal
Næringssjef
46411023

Kart