"Det store bildet"

Stranda kommune har inngått avtale med Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) om å utarbeide ein analyse av kva mulegheitsrom kommunen har for å handtere situasjonen oppstått som følgje av vedtaket om nullutslepp på verdsarvfjorden (2026). Prosjektet har ein valt å kalle
«Det store bildet»

For styring av forprosjektet vil ein nytte PLP-metoden med slikt oppsett, ajourført 13.02.20:

Oppdragsgjevar: Stranda kommunestyre

Prosjektansvarleg: Kommunalsjef plan- og utvikling

Prosjektleiar: ÅKP v/ Oddbjørn Hatløy (oddbjorn.hatloy@aakp.no)

Styringsgruppe: Formannskapet

Arbeidsgruppe:

 • ÅKP v/ Oddbjørn Hatløy
 • Kommunalsjef plan- og utvikling Einar Lied
 • Rådmann Åse Elin Hole
 • Næringssjef Inge Bjørdal
 • Stranda hamnevesen v/Rita Maraak
 • Ordførar Jan Ove Tryggestad

Referansegruppe:

 • Stranda Energi v/ Sunniva Bjelland 
 • Stiftinga Geirangerfjorden verdsarv v/ Katrin Blomvik
 • Destinasjon Ålesund og Sunnmøre v/ Tom Anker Skrede
 • Mørenett v/ Hilde Stangeland
 • Geiranger utvikling v/ Helle Firhøj

Mandat forprosjekt:

Utforske berekraftige verdikjeder på sjø og land basert på aktuelle scenario framover mot og etter 2026. Utforske korleis reiselivet i Stranda kommune kan utvikle seg framover mot og etter 2026, samt korleis strategiske val i verdsarvområdet kan gi konsekvensar for regionen sitt øvrige nærings- og reiseliv. Konkret handlar dette om å utvikle eit nytt forretningsmessig grunnlag for berekraftige verdikjeder, der destinasjonen totalt sett leverer eit grønt vertskap på både sjø og land basert på nye miljøkrav.

Plansjar frå oppstartsmøte
Tittel Publisert Type
20200302 - Prosjektpresentasjon mobiliseringsmøte

10.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200302 - Prosjektpresentasjon mobiliseringsmøte .pdf
Det store bildet - Stranda hamnevesen KF

10.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Det store bildet - Stranda hamnevesen KF.pdf
Kunnskapsgrunnlag og tilnærming

10.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunnskapsgrunnlag og tilnærming.pdf