Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 06.01.2017

 

Publisert 06.01.2017

Det vert folkemøte i Geiranger onsdag 11. januar kl 18.00 ved Geiranger skule og barnehage (gymsalen)

 

Publisert 04.01.2017

 

 

Publisert 04.01.2017

Gjermundnes vidaregåande skule tilbyr Agronomkurs for vaksne, sjå lenke (PDF, 602 kB)

 

Publisert 03.01.2017

1. januar 2017 blir det opna for å sende inn søknad om produksjons- og avløysartilskot.
Registreringsdatoen er 1. januar og søknadsfristen 20. januar 2017
 

Publisert 02.01.2017

Stranda kommune er tilslutta ordning med deponering av privatarkiv og har avtale med Interkommunal Arkiv i Møre og Romsdal om avlevering.

Publisert 22.12.2016

 Pressemelding frå 110 og 112 sentralane i Møre og Romsdal

Publisert 21.12.2016

To uavhenta gevinstar  nr. 15. og 72 . Kan hentast på servicekontoret mot at du tek med vinnarloddet.

Publisert 16.12.2016