Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 14.12.2016

Prosjektet frå Stranda skal medverke til eit grønt skifte blant fjordturistbåtar. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre deler av landet med fjordturisme, skriv departementet. Stranda var einaste kommune ved sidan av Oslo som fekk støtte.

Publisert 13.12.2016

Stranda Hamnevesen KF ber om tilbod på følgjande:

 

 

Publisert 07.12.2016

Frå tid til anna oppstår det farlege sitasjonar grunna manglande eller mangelfull tilbakeskjering og rydding av vegetasjon langs kommunale og private vegar. Dårleg sikt kan skape farlege situasjonar og er til hinder for trafikk og vedlikehald. Rydding av areal langs vegane og i avkøyrsler er ein enkel og rimeleg måte å hindre farlege situasjonar.

 

Publisert 02.12.2016

Det vert halde folkemøte om framtida til Liabygda skule måndag 5. desember kl 19.30 på Ungdomshuset. 

Publisert 11.11.2016

Miljøprisen skal tildelast for særleg verdfullt arbeid innafor områda biomangfald, berekraftig utvikling, klima, forureining og alternativ og fornybar energi.