Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 03.01.2017

1. januar 2017 blir det opna for å sende inn søknad om produksjons- og avløysartilskot.
Registreringsdatoen er 1. januar og søknadsfristen 20. januar 2017
 

Publisert 02.01.2017

Stranda kommune er tilslutta ordning med deponering av privatarkiv og har avtale med Interkommunal Arkiv i Møre og Romsdal om avlevering.

Publisert 22.12.2016

 Pressemelding frå 110 og 112 sentralane i Møre og Romsdal

Publisert 21.12.2016

To uavhenta gevinstar  nr. 15. og 72 . Kan hentast på servicekontoret mot at du tek med vinnarloddet.

Publisert 16.12.2016

Publisert 16.12.2016

Velg juleshopping lokalt i eiga bygd og få muligheita til å vinne gåvekort på
500 kr frå 8 butikkar i Stranda sentrum.

Publisert 14.12.2016

Prosjektet frå Stranda skal medverke til eit grønt skifte blant fjordturistbåtar. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre deler av landet med fjordturisme, skriv departementet. Stranda var einaste kommune ved sidan av Oslo som fekk støtte.

Publisert 13.12.2016

Stranda Hamnevesen KF ber om tilbod på følgjande:

 

 

Publisert 07.12.2016

Frå tid til anna oppstår det farlege sitasjonar grunna manglande eller mangelfull tilbakeskjering og rydding av vegetasjon langs kommunale og private vegar. Dårleg sikt kan skape farlege situasjonar og er til hinder for trafikk og vedlikehald. Rydding av areal langs vegane og i avkøyrsler er ein enkel og rimeleg måte å hindre farlege situasjonar.