Skulehelsetenesta

Generell informasjon:
Vi arbeidar ut frå Helsestasjons- og skulehelsetenesta si nasjonalfaglege retningslinje. Ved interesse finn du meir informasjon her: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten  

.

Når:

Kva:

1. klasse

Skulestartundersøkinga

2. klasse

vaksinering: difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

3. klasse
4. klasse Kontakt og helseopplysning ved behov
5. klasse Helseopplysning om psykisk- og fysisk helse
6. klasse Vaksinering: meslingar, kusma og røde hunder (MMR)
7. klasse Vaksinering: HPV (human papillomavirus)
8. klasse
9./10. klasse Helseopplysning om psykisk- og fysisk helse
10. klasse Vaksinering: difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt