Skulehelsetenesta

Generell informasjon:
Vi arbeidar ut frå Helsestasjons- og skulehelsetenesta si nasjonalfaglege retningslinje. Ved interesse finn du meir informasjon her: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten