Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 08.03.2017

 

 

Publisert 20.02.2017

 Tal ved rapportering av rekneskapen for 2016 til KOSTRA 15.02.2017.

Publisert 08.02.2017

Fersk statistikk frå DSB viser at det var 52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016. Éin enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Publisert 06.02.2017

 

Publisert 27.01.2017

Landbruk, næringsmiddelindustri og reiseliv
– tre sider av same sak?

 

Publisert 27.01.2017

Torsdag 2. februar kl. 18:00 på Sunnylven skule i gym-salen. 

Publisert 25.01.2017

Onsdag 25.01.17 kl. 15:00 på Storfjord Kulturhus vert det ekstraordinær generalforsamling i Stranda Energi AS.