Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 20.02.2017

 Tal ved rapportering av rekneskapen for 2016 til KOSTRA 15.02.2017.

Publisert 08.02.2017

Fersk statistikk frå DSB viser at det var 52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016. Éin enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Publisert 06.02.2017

 

Publisert 27.01.2017

Landbruk, næringsmiddelindustri og reiseliv
– tre sider av same sak?

 

Publisert 27.01.2017

Torsdag 2. februar kl. 18:00 på Sunnylven skule i gym-salen. 

Publisert 25.01.2017

Onsdag 25.01.17 kl. 15:00 på Storfjord Kulturhus vert det ekstraordinær generalforsamling i Stranda Energi AS.
 

Publisert 16.01.2017

 

Publisert 13.01.2017

Det har vore reist spørsmål om DAB-dekning i Sunnylvsbygda på Hellesylt.
Stranda kommune v/ordførar har vore i kontakt med Norkring AS som er utbyggjar av DAB-nettet.